Adisorn Songkhla Co., Ltd. บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด


Adisorn Songkhla Co., Ltd., a Registered Company, was established in Songkhla Province in 1980 to provide general construction work. It comprises experienced engineers, technicians and architects in many fields. The company has been engaged in building construction and civil work employing high recognizes standard personnel.

Manpower Supply was later on registered and has was become on of most significant function of our company. We have been supplied qualified personnel such as; painters, labours, welders, storekeepers, dispatchers, wireline storekeepers, lubrication crews, lab technicians, instructor, safety officer, for Oil and gas companies both obscure and offshore since 1982 . Along with manpower, we also provide many technical services such as; fabrication, painting, blasting and mechanical and electrical maintenance services.

Adisorn Songkhla also provide agency services and facility rental to facilitate foreign companies operating in Thailand. We assist clients in legal requirements and office spaces, warehouse, yard spaces and assist them in all other possible aspect of their operations in Thailand.

Adisorn Songkhla Company Limited has been certified as ISO 9001:2008 Quality Assurance by Bureau Veritas Thailand (BV) Since February 2013. We are committed to providing quality services and continually development in our resources, which reflect in the service we provide to our customers.
Experts in Oil & Gas industry support


24/01/2017

วิศวกรโยธา

Job Advertisement Form Position : วิศวกรโยธา Location : สงขลา / กรุงเทพฯ Vacancy : 2 Closed Date : Urgent!!! หน้าที่รับผิดชอบ: จัดทำและตรวจสอบประมาณการวัสดุและประมาณการราคา จัดทำและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพงาน และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด ออกแบบคำนวณโครงสร้าง และถอดปริมาณก่อสร้าง เขียนแบบ ควบคุมงาน ประสานงาน และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ: วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีใบประกอบวิชาชีพ (สามัญวิศวกร) มีประสบการณ์ในงาน 3 […]
24/01/2017

วิศวกรไฟฟ้า

Job Advertisement Form Position : วิศวกรไฟฟ้า Location : สงขลา / กรุงเทพฯ Vacancy : 2 Closed Date : Urgent!!! หน้าที่รับผิดชอบ: ออกแบบและวิเคราะห์แบบระบบไฟฟ้าที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้แบบระบบไฟฟ้า ที่มีความสอดคล้องกับแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับและงบประมาณที่กำหนดไว้ ควบคุมและปรับปรุงงานออกแบบระบบไฟฟ้า ให้ได้ตามมาตรฐาน เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบไฟฟ้าที่จำเป็นเพื่อให้ทีมนำไปปฏิบัติ รวมทั้งควบคุมต้นทุนการออกแบบระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ควบคุมงาน ประสานงาน และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย เสนอแนะ ร่วมแก้ปัญหา หรือให้การสนับสนุนเชิงวิศวกรรมแก่หน่วยงานต่างๆ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ: วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความชำนาญเรื่อง Instrument […]
24/01/2017

วิศวกรเครื่องกล

Job Advertisement Form Position : วิศวกรเครื่องกล Location : สงขลา / กรุงเทพฯ Vacancy : 2 Closed Date : Urgent!!! หน้าที่รับผิดชอบ: จัดทำแผนงานสำหรับทีมช่างและรายงานการทำงานประจำวันของแต่ละ Job ออกแบบงาน ควบคุมการทำงานพร้อมทั้งประเมินการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้งานดำเนินการไปตามแผนงานที่กำหนด จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น จัดทำเอกสารเบิกอุปกรณ์,ใบอนุมัติการผ่านงานเพื่อไปปฏิบัติงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ: วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล,อุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีใบประกอบวิชาชีพ (สามัญวิศวกร) […]
16/01/2017

Safety Officer

Job Advertisement Form Position : Safety Officer Location : Songkhla Vacancy : 1 Closed Date : Urgent!!! Qualifications : Male or female with aged 24-30 years, Thai nationality only. Bachelor Degree in Occupational Health, Safety and Environment or a related field. […]
16/01/2017

HR Assistant

Job Advertisement Form Position : HR Assistant Location : 1 Vacancy : Bangkok Closed Date : 20 January 2017 Qualifications : Bachelor’ degree in English, Education, Secretarial, Business Administration or related filed. 3-4 years’ experience in Human Resource area. Good command […]
16/01/2017

Technical Assistant

Job Advertisement Form Position : Technical Assistant Location : Bangkok Vacancy : 1 Closed Date : 23 January 2017 Qualifications : Bachelor Degree in any fields, preferable Business Management, Political science Knowledge in using Computer Software such as MS Word, Excel, […]


Contact:

 
if you need more information or need to contact staff, please leave a message. We will contact you as soon as possible
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการที่จะติดต่อพนักงานโปรดฝากข้อความ เราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
Nakhon Si Thammarat Office
61/26, Ek Nakhon Road,
Tambon Thawang, Amphur Muang,
Nakhon Si Thammarat 80000, Thailand.
Tel: +66 (0) 75 358 452
Fax: +66 (0) 75 358 453